بـــــــهـــــــشـــــــت در دنیایی که دشمن با قلم به جنگمان آمده است احساس وظیفه کرده ام تا در حد وسع علمی اندک خویش از حق دفاع کنم تا در روز محشر شرمنده مادرم حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) نباشم . (به امید گوشه چشمی از سقای کربلا) http://behesht135.mihanblog.com 2020-09-21T18:17:18+01:00 text/html 2014-04-23T08:30:00+01:00 behesht135.mihanblog.com سعید علیزاده نگاه نا پاک http://behesht135.mihanblog.com/post/286 <div align="center"><font size="4">خداوند عزوجل<br>&nbsp;به فرشته ها شعور داد ، بدون شهوت ؛<br> به حیوان ها شهوت داد ، بدون شعور <br> و به انسان هر دو را ...<br> انسانی که شعورش بر شهوتش غلبه کند ؛ <br>از فرشته ها بالاتر است ،<br> و انسانی که شهوتش بر شعورش غلبه کند ؛ <br>از حیوان ، پست تر ...!<br></font> <font size="4"><br> +<br></font> <font size="4"><br> امام صادق (علیه‏ السلام) می فرمایند :</font><font size="4"><br></font> <font size="4"><br> از نگاه [ناپاک] بپرهیزید که چنین نگاهى تخم شهوت<br><br>&nbsp;را در دل مى‌کارد و ‏همین براى فتنه‌ى صاحب آن دل بس است .<br></font> <font size="4"><br> (منبع : تحف ‏العقول، صفحه 305)</font></div> text/html 2014-04-10T12:30:00+01:00 behesht135.mihanblog.com سعید علیزاده شب زیارتی 34 http://behesht135.mihanblog.com/post/284 <div align="center"><font size="4">فرقـی نمی کنـد فاصـله چقـدر باشـد <br> یک کـوچـه ، یک شهر یـا یـک کشـور یا .... ! <br> دوسـت که داشـته باشـی به آنجا بروی ،<br> نـاخداگاہ دلتنـــگ میشــوی<br>و من </font><font size="4">الان</font><br><font size="4">&nbsp;دلتنگ دلتنگ دلتنگ هستم<br>...<br><br><img src="http://www.negarkhaneh.ir/UserGallery/2013/2/erfanmov_05104422.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="385" hspace="0" vspace="0" width="507"><br> </font></div> text/html 2014-04-08T19:35:00+01:00 behesht135.mihanblog.com سعید علیزاده توبه http://behesht135.mihanblog.com/post/283 <div align="center"><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">خدایا ...<br>دلم<br>بدجور ناجور !!!<br>شده است <br>...<br>آنقدر که <br>وسوسه های دشمن قسم خورده ام<br>یعنی شیطان رجیم<br>را حس می کنم<br>الهامات و عنایات تو را حس نمی کنم !<br>خدایا <br>برای تمام نفس هایی<br>که بی تو آمد و رفت<br>توبه <br>...</font><font size="4"><br></font></strong></div> text/html 2014-03-31T19:35:00+01:00 behesht135.mihanblog.com سعید علیزاده شفاعت http://behesht135.mihanblog.com/post/279 <div id="body_7414985" class="activityListRow_userWall clearfix" style="overflow: hidden;"><div id="bodyIn_7414985" style="text-align:justify"><div align="center"><font size="4">حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) <br><br>خطاب به جابر بن عبدالله انصاری فرمودند :<br></font></div> <font size="4"><br></font><div align="center"><font size="4"> در روز قیامت چون مادرم فاطمه زهرا (سلام الله علیها)<br><br>به در بهشت می رسد، می ایستد ،<br></font></div> <font size="4"><br></font><div align="center"><font size="4"> سؤال می شود ، چرا ایستادی ؟ <br></font></div> <font size="4"><br></font><div align="center"><font size="4"> مادرم فاطمه زهرا (سلام الله علیها) پاسخ می دهد :<br><br>می خواهم مقام خود را بشناسم .<br></font></div> <font size="4"><br></font><div align="center"><font size="4"> خداوند عزّوجل می فرماید :<br></font></div> <font size="4"><br></font><div align="center"><font size="4"> "برگرد و دست هر کس که در قلبش محبت و ولایت تو <br></font></div> <font size="4"><br></font><div align="center"><font size="4"> و فرزندانت باشد بگیر و داخل بهشت کن ."<br></font></div> <font size="4"><br></font><div align="center"><font size="4"> ای جابر ! در آن روز فاطمه زهرا (سلام الله علیها)<br><br>شیعیان و دوستان خود را چون مرغی <br></font></div> <font size="4"><br></font><div align="center"><font size="4"> که دانه های سالم را از ناسالم جدا می سازد انتخاب می کند.<br></font></div> <font size="2"><br></font><div align="center"><font size="4"><font size="2"> (منبع : کتاب بحارالانوار ، جلد 43 ، صفحه 64<br></font><font size="2"><br></font><font size="3"><font size="2">و کتاب فاطمه بهجة قلب المصطفی، صفحه 615)</font><br><br></font></font><div align="center"><font size="4"><font size="3"><img src="http://www.zohur12.ir/wp-content/uploads/2013/03/vgsg2qshz9d5p5fp0d2e.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="390" hspace="0" vspace="0" width="504"></font></font><br></div><font size="4"><font size="3"><br><font size="4">محشر دم از اعتبار او خواهد زد<br>او دست به کار جستجو خواهد زد<br>در کار شفاعت از غلامان حسین<br>مادر به خدای کعبه رو خواهد زد <br>...</font><br></font></font></div></div></div> text/html 2014-03-29T20:00:00+01:00 behesht135.mihanblog.com سعید علیزاده معجزه http://behesht135.mihanblog.com/post/281 <div id="body_8204828" class="activityListRow_userWall clearfix" style="overflow: hidden;" align="right"><div id="bodyIn_8204828" style="text-align:justify"><div align="center"><b><font face="courier new,courier,monospace" size="4">خادم حرم </font></b><b><font face="courier new,courier,monospace" size="4">حضرت</font></b><br><b><font face="courier new,courier,monospace" size="4">&nbsp;علی بن موسی الرضا <font size="3">(علیه السلام)</font> میفرمود :<br></font></b></div> <b><font face="courier new,courier,monospace" size="4"><br></font></b><div align="center"><b><font face="courier new,courier,monospace" size="4"> از دختــر بچـه ای که در حرم<br>شفا گرفتــه بـود سوال کردم که<br></font></b></div><div align="center"><b><font face="courier new,courier,monospace" size="4"> چه دیــدی و چه شنیـدی ؟<br></font></b></div><div align="center"><b><font face="courier new,courier,monospace" size="4"> دختــرک بـا آرامشی خاص گفت : هیچ !<br></font></b></div><div align="center"><b><font face="courier new,courier,monospace" size="4"> فقط پــدرم را خبـر کنیــد !<br></font></b></div><div align="center"><b><font face="courier new,courier,monospace" size="4"> پـــدرش را آوردنـــد ؛<br></font></b></div> <b><font face="courier new,courier,monospace" size="4"></font></b><div align="center"><b><font face="courier new,courier,monospace" size="4"> گفت :<br></font></b></div><div align="center"><b><font face="courier new,courier,monospace" size="4"> بابا ، <br>امـام رضـا <font size="3">(علیه السلام)</font> بهم گفت : <br>بـه بابات بــگو فقط بـه خواهرم چیــزی نگه !<br></font></b></div> <b><font face="courier new,courier,monospace" size="4"><br></font></b><div align="center"><b><font face="courier new,courier,monospace" size="4"> پــدر بـه خادم گفت : <br>دخیل کـه بستم<br></font></b></div><div align="center"><b><font face="courier new,courier,monospace" size="4"> بـه امـام رضــا <font size="3">(علیه السلام)</font> گفتـم :<br>می خوای دختــرمو شفا نـدی شفا نــده <br></font></b></div><div align="center"><b><font face="courier new,courier,monospace" size="4"> اما بــرگردم قـم بــه خواهرت گلایــه میكنم <br><br>. . .<br><br><img src="http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/content/images/story/91-10/19/nu6e93z2p4e105flrtmn.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="424" hspace="0" vspace="0" width="500"><br></font></b></div></div></div> text/html 2014-03-28T19:45:00+01:00 behesht135.mihanblog.com سعید علیزاده روایت ناب http://behesht135.mihanblog.com/post/280 <div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">یزید بن عبدالملک نوفلی از پدرش و از جدش روایت کرده است که :</font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><font size="4"><br><br>روزی خدمت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) مشرف شدم :<br>ابتدا آن حضرت بر من سلام کردند وفرموند :<br>پدرم (در زمان حیاتشان) فرمودند :<br>هرکس سه روز بر من (پیامبر اکرم) و تو (حضرت زهرا) سلام کند ،<br>بهشت برای او خواهد بود .<br>از حضرتش پرسیدم :<br>آیا این مطلب مخصوص دوران حیات و زندگی شما و<br>آن حضرت است و یا شامل بعد از شهادت شما و ایشان نیز خواهد بود ؟<br>حضرت فرمودند :<br>هم در زمان زندگی و هم پس از شهادت ما ...</font><br><br><font size="3">(منبع : مناقب ابن مغازلی ، صفحه 363)</font></font><br><br></div><div align="center"><br><img src="http://dc232.4shared.com/img/Oh26JR6e/s3/___online.jpg" alt="" height="355" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="510"><br></div> text/html 2014-03-27T13:30:00+01:00 behesht135.mihanblog.com سعید علیزاده شب زیارتی 33 http://behesht135.mihanblog.com/post/277 <div align="center"><font size="4">زهرا به ما قدم به قدم لطف کرده است<br>نه هر قدم که دم همه دم لطف کرده است<br>هو هو ی ذوالفقار هم از هوی فاطمه است<br>یعنی که دم به تیغ دو دم لطف کرده است<br>ما بچه های ناخلفی بوده ایم که<br>مادر به ما هزار رقم لطف کرده است<br>سوگند می خوریم به پهلوی فاطمه<br>زهرا به ما بدون قسم لطف کرده است<br>با سفره داری پسر ارشدش به ما<br>نه ، اشتباه شد ، به کرم لطف کرده است<br>شب های جمعه ناله ی شش گوشه می رسد<br>بانوی بی حرم به حرم لطف کرده است<br>عباس اگر به عرصه ی محشر گره گشاست<br>زهرا به آن دو دست قلم لطف کرده است<br>ضرب غلاف و ضربه ی در ضرب دست کفر<br>دنیا مگر به فاطمه کم لطف کرده است !<br>...<br><br><img src="http://www.aul.ir/img/images/hazrate-fatemeh-8.jpg" alt="" height="374" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="510"><br><br>ای بانوی کرم ؛<br>حاجت من <br>در اولین شب زیارتی سال 1393 این است :<br>اللهم الرزقنی زیارت قبر الحسین بن علی <font size="2">(علیه السلام)</font><br>بکربلا<br>...<br></font></div> text/html 2014-03-25T09:30:00+01:00 behesht135.mihanblog.com سعید علیزاده شهید غیرت http://behesht135.mihanblog.com/post/278 <div align="center"><font size="3">شام نیمه شعبان بود که تصمیم گرفت<br>&nbsp;بعد از هیئت رفقای نوجوانش <br>را از محله نارمک تا محله خاک سفید تهران بدرقه کند.<br>&nbsp;شاید نگران بود ،<br>نگران اینکه نکند نیمه های شب <br> برای هم هیئتی های کم سن و سالش خطرساز باشد .<br>&nbsp;غیرتش اجازه نداد تنها راهیشان کند .<br>اینجا بود که به چهار راه سیدالشهدا (علیه السلام) رسید و متوقف شد.<br>غیرتش به جوش آمد.<br>عده ای خنّاس در حال آزار و اذیت دختر جوان بودند.<br>دخترک وحشت زده استمداد می طلبید. </font></div><div align="center"><font size="3"> تاب نیآورد.<br>&nbsp;امر به معروف کرد. <br>محل نگذاشتند. <br>طاقت نیآورد. <br>جلو رفت. <br>جامه به دندان گرفتند و گریختند.<br>&nbsp;دخترک دامنش آلوده نشد!!!<br>&nbsp;اما لحظاتی بعد ...<br>قمه جاهلیت ، خون علی را بر زمین ریخت.<br>ماهها گذشت ؛ <br>تا در زمان بهاری نوروز زهرائی ، <br>نام علی در قطعه آسمانی و بهشتی شهدای غیرت نقش ببندد.<br><br>علی پهلوان و خوش عیار<br>&nbsp;ماهها با بیماری دست و پنجه نرم کرد.<br>&nbsp;طیّ این ایام آنقدر زخم زبان شنید که زخمهای جانکاهش را فراموش کرد. </font><br><font size="3"><font size="3">وقتی که مذهبی های تسبیح به دست و جانماز آب کشیده <br>او را نصیحت می کردند ؛<br>که <br>"جوان مگر مملکت قانون ندارد تو چرا درگیر شدی ؟ ...<br>رهبر هم راضی نبود جانت را به خطر بیاندازی .... <br>و ...</font><br>که روزهای پایانی عمر کوتاهش نامه ای خطاب به رهبری نوشت<br>&nbsp;تا تسکین و التیام زخم هایش باشد. <br>زخم هائی که این روزهای آخر <br>نه بر جسم بلکه روح و قلبش را جریحه دار کرده بود.<br><br>اما علی ، <br>جان داد ،&nbsp; چون نخواست و نمی توانست بی غیرت باشد.<br>&nbsp;ابرو در هم کشید و جان بر کف نهاد <br>چرا که دفاع از ناموس را فتوای اخلاق و حکم دین می دانست <br>و خونش را نیز در راه دفاع از غیرت و مردانگی اهدا کرد. <br><br>* علی عزیز شهید غیرت است نه شهید امر به معروف *<br><br>اهل ظاهر شاید در آن لحظه به بیش از تذکر لسانی فهم نمی کردند<br>&nbsp;آنهم به این علت که اگر حکم امر به معروف ضرر جانی داشت نباید خطر کرد. <br>بلکه همین ها باید بدانند که<br>عافیت اندیشی فقط یک انسان را فدا نمی کند ؛ <br>غیرت را به خاک می کشد.<br><br>ماجرای اینجا تذکر لسانی نبود. <br>قصه دفاع از ناموس بود که تاب از علی ربود. <br>خون علی از رگ غیرتش جاری شد تا روح بلند مردان با غیرت زنده بماند.<br>&nbsp;رخ گلگونش راز ماندگاری قلندری و رستم صولتی است.<br>&nbsp;با خونش حرفها زد و به آسمان پرکشید ؛ <br><br>هنوز فراموش نکردیم <br>که مدتی پیش در همین حوالی یک نفر چاقو خورد<br>&nbsp;و دهها نفر در حال تماشا کردن و فیلم گرفتن بودند. <br>علی بر هم زننده صحنه های بی غیرتی است.<br>&nbsp;جوان لوطی و قلندرمنش ما<br>&nbsp;جانش را جانانه در راه دفاع از ناموس و احیای غیرت داد.<br>&nbsp;چنین روح بزرگی تنها و تنها از یک جوان هیئتی و زهرائی ممکن است. <br>کسی که اشک چشم و خونآب مژگانش <br>به چشمه خون دلش پیوند خورد و رخش را لعل گونه نمود. <br>طّره گیسوی لوطی خوش نشان شهر ما به خون سر گلگون شد <br>تا شهوت پرستان شکم گنده و فراتر از آن زورگویان عالم بدانند ؛<br>حفاظت از جان ناموس و خاک این کشور به دست جوانمردانی است<br>&nbsp;که رگ غیرت زهرائیشان برجسته است.<br><br>ژنده پیل و پهلوان این داستان ،<br>&nbsp;در ایامی ، شهاب آسمان غیرت شد <br>که شیعه ، عزادار و شب و روزش به گریه و ندبه است. <br>خون علی عزیز و با هیبت و خوش عیار ما نشانه است<br>رد این خون بر خاک ،<br>نشان بیرق بلند شده مردمی است که زهرائیند.<br>&nbsp;اهل ندبه و رهروان شب ،<br>ضجّه ها و مناجات این ایامشان اینگونه است ؛ <br>که <br>" ای کاش در میان کوچه بنی هاشم بودم <br>تا آن ملعون نمی توانست هتک حرمت کند .... " <br>و معرکه افلاکی علی عزیز لبیکی از همین بیان <br>به بانوی فهیمه و محتشمه و معظّمه <br>حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود ؛ <br>هر چند در هوای عشق جانان ، جان و دل دادن کم است ....<br><br><b>اینک من از مسئولین قضایی کشور جمهوری اسلامی ایران<br>خواستارم تا هرچه زودتر قاتلین علی خلیلی عزیز<br>را به سزای اعمالشان<br>که همان قصاص است برسانند </b><br><br><img src="http://media3.afsaran.ir/siOjsmqG_535.jpg" alt="" height="287" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="503"><br><br>در پایان<br>علی جان<br>از شما هم یک خواسته دارم :<br><br>سعادت می خواهد که در ایام عزای مادر سادات<br>حضرت زهرا (سلام الله علیها) بهشتی شوی<br>اما شما به این سعادت دست پیدا کرده ای<br>پس<br>سلام من حقیر را هم در اَعلی عِلییین<br>به اربابمان حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام)<br>برسان<br>&nbsp;...<br><br>و من الله التوفیق<br>خاکسار نوکران حضرت ارباب<br>سعید علیزاده<br><br>پنجم فروردین ماه یک هزار و سیصد و نود و سه<br></font></div> text/html 2014-03-20T20:35:00+01:00 behesht135.mihanblog.com سعید علیزاده شب زیارتی 32 http://behesht135.mihanblog.com/post/275 <div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">من شیعه شدم رها زهر قید<br>در دام محبتت شدم صید<br>مادر ، به خدا نمی فروشم<br>یک لحظه ی روضه ات به صد عید<br><br><img src="http://dlnew.ir/pic%28asr-entezar.ir%29/alireza/new/hazrat-fatemeh7.jpg" alt="" height="435" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="479"><br></font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><br></font><font face="arial,helvetica,sans-serif">مگر می شود ؛<br>مادر کسی در بستر بیماری باشد ،<br>آنوقت او عید بگیرد ؟؟؟</font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><br>پس<br></font><font size="6">(نوروزتون فاطمی)</font></b><br></font></div> text/html 2014-03-13T16:30:00+01:00 behesht135.mihanblog.com سعید علیزاده شب زیارتی 31 http://behesht135.mihanblog.com/post/272 <div id="body_7956761" class="activityListRow_userWall clearfix" style="overflow: hidden;" align="center"><div id="bodyIn_7956761" style="text-align:justify"><div align="center"><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace">تمام اکسیژن های دنیا را هم که بیاورند<br></font></b></font></div><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace"> <br></font></b></font><div align="center"><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace"> به کارم نمےآید !<br></font></b></font></div><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace"> <br></font></b></font><div align="center"><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace"> من هواے حریمِ تو را کرده ام و بس … !<br></font></b></font></div><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace"> <br></font></b></font><div align="center"><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace"> وَهُوَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ<br></font></b></font></div><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace"> <br></font></b></font><div align="center"><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace"> از احوالِ دل&nbsp; </font></b><font face="courier new,courier,monospace"><b>آشفته ام</b></font><b><font face="courier new,courier,monospace"> که آگاهی</font></b></font></div><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace"> <br></font></b></font><div align="center"><font size="4"><font size="3"><b><font face="courier new,courier,monospace"> برایم کافیست</font></b><br><br>....</font><br><br><img src="http://almadownload.com/wp-content/uploads/2012/06/83.jpg" alt="" height="440" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="492"><br><br><b><font face="courier new,courier,monospace" size="5">أُطلُبنا بزیارتک ؛<br>یا اباعبدالله الحسین (علیه السلام)</font></b><br></font></div> </div></div> text/html 2014-03-09T20:45:00+01:00 behesht135.mihanblog.com سعید علیزاده ولایت http://behesht135.mihanblog.com/post/273 <div align="center"><img src="http://www.lenzor.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/photo/463/462455-14d8d8e8474f2de8cf758068b589eda8-l.jpg" alt="" height="525" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="394"><br><br><font size="4">یاعلی ؛ </font><br><br><font size="4">خانه ها با ولایت شما ، در حصاری امن است<br> <br> اما، این روزها<br> <br> خـانه ی خود شما ، به جرم دفاع از این حصار ،<br> <br> برای بانویت نا امن ...</font><br><br><font size="4">(لعنت خدا بر بیعت شکنان سقیفه)</font><br></div> text/html 2014-03-07T20:40:00+01:00 behesht135.mihanblog.com سعید علیزاده سردار آسمانی http://behesht135.mihanblog.com/post/270 <div align="center"><b><font size="3">سلام سردار !<br><br>چند سالی است که جنگ تمام شده <br><br>و این روزها دیگر شماها را بدست فراموشی سپرده ایم ..!؟<br> <br> حاجی این روزها ...!!!<br> <br> صدای رپ های لس آنجلسی <br><br>بلندتر از الله اکبر بـه گوش ما می رسد !!!<br> <br>&nbsp; برادر این روزها ...!!!<br><br>حرف هایتان برای بعضی ها قدیمی شده ...!<br> <br> میگویند "عصر تمدن و روشنفکری" است ...!!<br><br>این روزها همه برای خودشان صاحب ایده های جدید شده اند<br><br>و از تمام قرآن چند کلمه را بَلدند که <br><br>در مقابل هرچه که میگوییم میگویند :<br><br>لا إکراه فی الدین !!!<br> <br>ولی نمیدانند که منظور همین آیه به خود آنان است !<br>&nbsp;<br>این روزها ؛<br><br> هــرزگی مُد روز گشـته بـرای بعضی ها در خیابان ...!<br> <br> و بعضی ها هم چشم هایشان را سیراب میکنند از<br> <br> نگاه های آلوده ای که برای تن دخترکان تیز میشود ...!؟<br><br>از مسئولان بی تدبیرمان !!!<br><br>که پشت مقام عظمای ولایت را خالی کرده اند چیزی نمیگویم ،<br><br>وضع آنها از همه بدتر است !!!<br><br>دلم از این زمانه و از زیر پا گذاشتن ارزش ها بدجور آشوب است !<br><br>اصلا بی خیال !!!<br><br>خوشا به اقبال خودتان که سعادتمند دو سَرا شُدید<br><br>و از بلایای آخرالزمان با رو سپیدی بیرون آمدید<br><br>و برای ما که این روزها داریم هرطور شده <br><br>از این فساد ها خود را دور میکنیم<br><br>دعا کنید ......</font></b><br><br><br><br><img src="http://alamdarekhomeini.persiangig.com/image/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3/Sh.Hemmat.jpg" alt="" height="443" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="481"><br><font size="4"><br>هفدهم اسفند ماه ؛<br></font><div align="center"><font size="4">سی اُمین سالگرد شهادت<br>سردار خیبرشکن<br>شهید بزرگوار<br><b><font color="#009900">حاج محمد ابراهیم همت</font></b><br>گرامی باد </font></div></div> text/html 2014-03-06T14:30:00+01:00 behesht135.mihanblog.com سعید علیزاده شب زیارتی 30 http://behesht135.mihanblog.com/post/271 <div align="center"><font size="5"><b><font face="courier new,courier,monospace">پنجم جمادی الاول<br>سالروز ولادت با سعادت<br>عقیله بنی هاشم</font><font face="courier new,courier,monospace"><font size="4"> </font>،<br>عمِّه جان امام زمان <font size="3">(عجل الله تعالی فرجه الشریف)</font><br>حضرت زینب کبری <font size="3">(سلام الله علیها)</font><br>مبارک<br><br><img src="http://www.maddahi.com/wp-content/uploads/2013/03/20100305145323109_z-06.jpg" alt="" height="424" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="480"><br><br><font size="4">ای نگاهت شریعه ی فانوس<br>خواب بی مستی غمت کابوس<br>دسته دسته زعرش می آیند<br>پای مهدت فرشته بر پابوس<br>می شود از کلام تو فهمید<br>که تویی با کلام حق مأنوس<br>مرغ وحشی صید دام غمت<br>می شود دلرباتر از طاووس<br>حرمت دلربوده حتی از<br>مکه و کربلا و شهر طوس<br>گر ضریح تو را بغل نکنم<br>می خورم در بهشت هم افسوس<br>شب میلاد تو شب اشک است<br>ای خدا را تو و فاطمه ناموس<br>بین قبر حسین و عباست<br>جای خالی تو بود محسوس</font><br></font></b></font></div> text/html 2014-03-02T20:35:00+01:00 behesht135.mihanblog.com سعید علیزاده مدافعان حرم http://behesht135.mihanblog.com/post/264 <div align="center"><font size="4">امروز<br>&nbsp;چهل روز می شود<br>که در بهشت <br>و در جوار اربابتان حضرت اباعبدالله الحسین<font size="3"> <font size="2">(علیه السلام)</font></font><br>هستید<br>و خوشا به سعادتتان که به آرزویتان که همان شهادت بود رسیدید<br>آن هم در حفظ و حراست از حریم <br>بنت الحیدر حضرت زینب کبری <font size="2">(سلام الله علیها)</font><br>زبانم لال است از بیان مقام والای شما<br>ولی فقط میتوانم بگویم که<br>بهشت گوارایتان<br>و خوشا به سعادتتان که عاقبت به خیر شدید <br><br>...<br><br></font><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/id/6576738305644908956?view" alt="" height="456" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="245"><img src="http://bayanbox.ir/id/647124247613860606?view" alt="" height="455" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="259"></div><div align="right"><br></div><div align="justify"><br></div><font size="4">چهلمین روز شهادت مدافعان حرم حضرت زینب کبری <font size="2">(سلام الله علیها)</font><br>شهید محمود رضا بیضایی (حسین نصرتی)<br>و شهید اکبر شهریاری<br>گرامی باد .<br>(شادی روح شهدای مدافع حرم صلوات)<br></font></div> text/html 2014-02-28T20:35:00+01:00 behesht135.mihanblog.com سعید علیزاده نماز http://behesht135.mihanblog.com/post/268 <div align="center"><font size="5">مرد خدا ،<br>قبول باشه ...<br><br><img src="http://aghigh.ir/files/fa/news/1392/12/7/40416_223.jpg" alt="" height="348" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="471"><br></font></div>